Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów:

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Serwis Fox z siedzibą w Mietniowie 261, 32-020 Wieliczka (dalej „Administrator”)

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

     a. realizacji sprzedaży oraz usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

 

     b. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pktf) RODO (prawny interes Administratora),

 

     c. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora w związku z realizacją umów sprzedaży oraz wykonaniem usług:

 

    a. podmiotom zapewniającym usługi pocztowe,

    b. podmiotom zapewniającym usługi kurierskie,

    c. podmiotom zapewniającym usługi płatnicze,zgodnie z wybraną przez Państwa opcją przy składaniu zamówienia.

 

Ponadto Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 

     a. podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy w związku z realizacją umów: firmom prawniczym,spedycyjnym, logistycznym, księgowym, doradczym, ubezpieczeniowym, windykacyjnym, świadczącym usługi IT,

     b. podmiotom realizującym kampanie marketingowe.

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

     a. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu).

Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

     b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

     c. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

     d. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

     e. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

     f. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

    g. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

8. Nie zbieramy danych osobowych oraz nie mierzymy zachowań naszych użytkowników, żeby wysyłać zindywidualizowane oferty.

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży czy świadczenia usług przez Administratora.


We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest

kontakt na skrzynkę email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:

 

     a. osobiście w siedzibie firmy administratora; Serwis Fox Mietniów 261, 32-020 Wieliczka.

     b. telefonicznie od numerem 12 2882-980,

     c. listownie na adres korespondencyjny, tj. Serwis Fox Mietniów 261, 32-020 Wieliczka

     d. przez formularz kontaktu na stronie http://www.serwisfox.com.pl

 

 

Zaufali nam:

Joomla templates by Joomlashine